Archive for February, 2010

Feb 28

เมื่อคืนมดฝัน เป็นฝันในไม่กี่ครั้งที่รู้สึกว่าได้ิยินเสียงตัวเองพูดออกไปจริง ๆ ปกติแล้วในฝันบางทีมันจะลางเลือน คลุมเคลือ เห็นหน้าไม่ค่อยชัด ต่อให้รู้ว่าในฝันเป็นใครกับใคร แต่มดจะไม่เห็นหน้าชัด ๆ ไม่ได้ยินเสียงชัด ๆ มันเป็นแค่ความรู้สึกที่จับต้องไม่ได้ แต่ฝันเมื่อคืนมดเห็นตัวเองนั่งคุยกับเพื่อน ในสถานที่สบายแห่งหนึ่ง มดไม่ได้มองหน้าเพื่อนแต่รู้ว่าเพื่อนคนนั้นคือใคร เรานั่งข้าง ๆ กัน แล้วมดก็ได้ยินเสียงตัวเองในฝัน กำลังพร่ำรำพันถึง …. การเดินทาง

(more…)

Feb 05

ใครหลายคนมักจะเปรียบเทียบ “มนุษย์” เป็น “หนังสือ”  และด้วยความที่มดชอบอ่านหนังสือ แม้จะเรียกตัวเองว่าเป็นหนอนหนังสือไม่ได้ แต่ก็เรียกตัวเองว่า ผู้รักการอ่าน ได้โดยไม่ขัดเขิน ดังนั้น เมื่อใครคนนั้นบอกว่า มนุษย์คือหนังสือเล่มหนึ่ง มดจึงรู้สึกอิน และเข้าใจได้ไม่ยาก ว่าใครคนนั้นหมายความว่าอย่างไร

(more…)