Archive for May, 2011

May 14

หลายคนที่รู้จักกัน มักจะไม่แปลกใจที่ได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน เรื่องที่มดอ้างถึงเกียวกับธรรมะอยู่บ่อย ๆ นั่นเพราะมดสนใจใคร่รู้ในเรื่องนี้มาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น สมัยเรียนหนังสือที่หาซื้อมากที่สุดก็คือหนังสือธรรมะของหลวงพ่อ พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียง ทั้งของไทย เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน — ชอบอ่าน แต่ยังไม่ชอบปฎิบัติ ด้วยเหตุผลเดียวกับคนทั่วไปนั่นแหละ -ขี้เกียจ-
(more…)