Archive for September, 2009

Sep 25

อีกสองวันจะเป็นวันเกิดอายุครบ 34 ปีของมด แต่วันนี้มดก็มีความสุขล่วงหน้าไปซะแล้วโดยไม่ต้องมีใครบอก ‘สุขสันต์วันเกิด’ มันเป็นความสุขง่าย ๆ ของวันธรรมดา หยิบหูฟังขึ้นมาเสียบ กดปุ่มเพลย์ นั่งอยู่บนรถไฟ จดบันทึก แล้วมดก็เกิดความรู้สึกสบาย ๆ ไม่มีอะไรอยู่บนบ่าและในหัว เสียงภายในใจบอกตัวเองเบา ๆ ว่ามีความสุขจัง
(more…)