Archive for February, 2008

Feb 18

ในปีพ.ศ. 2551 นี้ มดได้พาตัวเอง(และถูกคนอื่นพา)ให้มาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงอายุที่ขึ้นเลข 3 นำหน้า ย้อนไปเกือบยี่สิบปีก่อนมีเพลงลูกทุ่งสนุก ๆ ว่า “สามสิบยังแจ๋ว” เป็นการอธิบายค่านิยมของคนสมัยนั้นได้ดีว่า ผู้หญิงในตอนนั้นเมื่อเริ่มอายุเข้าสามสิบคงไม่ค่อยแจ๋วในสายตาผู้ชายเท่าไหร่ ถึงได้มีเพลงเอาใจว่า เอาน่า ยังแจ๋วอยู่เลย

(more…)

Feb 16

เหมี่ยวเป็นสาวไทยที่แต่งงานไปอยู่กับฝรั่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ การพูดถึงเหมี่ยวโดยการบรรยายถึงลักษณะของเธอคงจะทำให้เรารู้จักเหมี่ยวแบบฉาบฉวยเกินไป จึงขอเล่าเป็นเหตุการณ์น่าจะดี สถานการณ์และการตัดสินใจของเหมี่ยวจะทำให้เรารู้จักเธอดีที่สุด

(more…)