Archive for December, 2012

Dec 24

มะลิน้อยของแม่ เวลาเป็นเรื่องแปลก บางทีแม่ก็รู้สึกว่าสามเดือนที่ผ่านมานั้นแป๊บเดียว แต่บางทีกลับรู้สึกว่ามันช่างยาวนานเกินกว่านั้นตอนที่มองย้อนและนึกตามวันต่อวัน ในทางธุรกิจเค้าจะแบ่งเวลา 1 ปีออกเป็นสี่ช่วง ๆ ละ 3 เดือน โดยเรียกแต่ละช่วงว่า “ไตรมาส” และเมื่อครบในแต่ละไตรมาสก็จะมีการประเมินผลการทำงาน เพื่อบริหารจัดการ ปรับปรุง ดูแล แก้ไข ให้ผลงานดีขึ้น แม่เองในบางครั้งก็มักจะประเมินตัวเองเงียบ ๆ คนเดียวในแต่ละไตรมาสเหมือนกัน ยิ่งพอมีหนูเข้ามาในชีวิต แม่ซึ่งในอนาคตหนูจะรู้ว่าชอบ “จัดการ” แค่ไหน ก็อดไม่ได้ที่จะประเมินผลงานตัวเองที่มีต่อหนูเช่นกัน

(more…)