Archive for March, 2013

Mar 24

มะลิน้อยของแม่ หลังจากกลับมาจากเมืองไทย มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนไป อย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือ แม่รู้สึกว่า แม่สามารถเลี้ยงลูกแบบมีความสุขได้แล้ว อาจจะเป็นเพราะการที่เราได้ไปเมืองไทยด้วยกันเมื่อเดือนทีแล้ว เป็นการเดินทางและใช้ชีวิตแบบผจญภัยนิด ๆ การได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหลาย ๆ อย่างพิสูจน์ให้แม่เห็นว่า ไม่มีเรื่องไหนของการเลี้ยงลูกที่ยากจนรับมือไม่ไหว การที่หนูติดสอยห้อยตามไปไหนต่อไหนกับแม่ในทุก ๆ ที่แบบไม่มีผู้ช่วย (ซึ่ง “ห้อยตาม” ที่ว่านั้นแม่หมายความอย่างนั้นจริง ๆ จ้ะ) ทำให้แม่ได้เรียนรู้ในแทบทุกสิ่งทุกอย่างเลยจริง ๆ
(more…)