Archive for December, 2009

Dec 22

เขาพลิกตัวกลับไปกลับมาเป็นครั้งที่หก เรื่องเมื่อเย็นก่อกวนให้ใจปั่นป่วน แม้เปลือกตาจะปิด แต่ประสาทสัมผัสกลับสว่างโล่ง เขาไม่คิดว่าเรื่องมันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้ แม้จะอดยอมรับกับตัวเองไม่ได้ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เขาฝันถึงอยู่บ่อย ๆ  (more…)