Archive for November, 2012

Nov 22

มะลิน้อยของแม่ ตอนที่หนูครบเดือนว่าเร็วแล้ว แต่พอหนูครบสองเดือนแม่รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปไวเหมือนฟ้าแล่บ ตามทฤษฎีว่าไว้เมื่อครบสองเดือน หนูจะเริ่มดูดนิ้วตัวเอง นอนน้อยลง และเริ่มมองตามสิ่งที่เคลื่อนไหวใกล้ ๆ ซึ่งหนูเป็นแบบนั้นจริง ๆ (more…)